Milieubeleid

Investeren in milieu en prestaties.

Productiviteit is ook in onze bedrijfstak meer verbonden met de juiste keuze en inzet van middelen dan ooit. Daarbij wordt van ons gevraagd de CO2 footprint zo gering mogelijk te houden. In het kader van die ontwikkelingen is een aantal nieuwe investeringen gerealiseerd.

Zonnepanelen.
Het meest op de zon gerichte dak van een van onze loodsen is voorzien van 140 hoogwaardige zonnepanelen. Die panelen produceren voldoende energie om het volledige bedrijf van elektriciteit te voorzien (kantoren, werkplaatsen, garage, opslag) en daarnaast nog twee woningen.
De eerste elektrische auto, in gebruik genomen door uitvoerder Ruud Bouw wordt met zelf opgewekte stroom  opgeladen.
De stroom waar we zelf geen gebruik van maken, wordt teruggeleverd aan het openbare net.
De besparing op CO2 is begroot op 17512 kg. Dat staat ongeveer gelijk aan de groei van bos van 1500 bomen.

Materieel.
Op het gebied van materieel zijn ook enige investeringen gedaan. Met het oog op de CO2-uitstoot, modern materieel is zuiniger in het verbruik, maar eveneens met het oog op de veelzijdigheid van onze activiteiten. We bestelden onlangs drie graafmachines van het Japanse concern Kubota om materieel te vervangen dat niet langer state of the art is, omdat het beperkter is in de mogelijkheden.
De nieuwe asfaltmachine die in 2015 ons machinepark kwam versterken, levert een lagere emissie dan zijn voorgangers. De SD2500CS voldoet aan de laatste en zwaarste emissie-eisen. We citeren: ‘Door deze investering loopt Meijerink voorop als het gaat om investeringen in nieuwe wegenbouwmachines met Tier 4 Final motoren in Nederland.’

Deze machine is niet alleen zuiniger, lager in emissiewaarden, maar daarnaast tevens stiller dan soortgelijke. Ook aan arbo-veiligheid is alle mogelijke aandacht besteed.

De nadruk ligt, zoals steeds, op veelzijdigheid en nauwkeurigheid, gecombineerd met productiviteit. Dat deze machines een minder verbruik kennen is mooi meegenomen, maar qua CO2 uitstoot zijn efficiëntere machines bij voorbaat in het voordeel omdat ze de gevraagde productie met minder gebruiksuren kunnen leveren. Meer presteren in minder tijd is dus in milieutechnisch opzicht bij voorbaat te prefereren. Hogere productie, meer mogelijkheden, minder CO2 uitstoot. Meijerink doet ‘t.

Als wegenbouwers zijn we bezorgd om het milieu en dus ook over de CO2 uitstoot. Daarom
zijn we lid geworden van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen, de SKAO, www.skao.nl.

Meer weten over het CO2 beleid van Meijerink?

Lees verder.