Projecten
 

Meijerink op de CO2 Prestatieladder


In de loop van februari 2014 zijn we gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder, nu op niveau 3. We kunnen trots zijn op het behaalde resultaat, omdat het een behoorlijk karwei is geweest om alles ordentelijk op papier te krijgen en aan alle eisen van de daadwerkelijke certificering te voldoen. En nu?

We gaan gewoon verder op de ingeslagen weg. We gaan verder met de CO2 reductie, waarbij we gebruik zullen maken van alle nieuwe kansen en ook van nieuwe inzichten die zich voor zullen doen. Dat deden we al, maar met de steun van de certificering wordt het meer planmatig en voor iedereen inzichtelijk gemaakt.

Maatregelen die we al hebben genomen, het plaatsen van zonnepanelen, het gebruik van Traxx diesel, worden gecombineerd met nieuwe, nog te ondernemen acties.  Bij de aanschaf van nieuwe machines wordt een lage CO2 uitstoot in de overwegingen meegenomen. Ook ons wagenpark wordt steeds groener: auto’s met A-label en de eerste hybride auto is al in gebruik. Met deze maatregelen hopen we in 2014 een milieuwinst te bereiken van 24 ton CO2.

Uiteraard brengen we u op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn te melden. Ook als het er om gaat de CO2 uitstoot te reduceren: Meijerink doet ‘t.

Meer lezen?
Emissie inventaris, pdf
Reductiedoelstellingen en beleid, pdf
Energieactieplan, pdf
Nieuwsbrief, pdf
Keteninitiatief, pdf

Klik op afbeelding voor een vergroting.

In het kader van het streven naar duurzame werkmethoden onderhouden we contacten met het keteninitiatief Duurzameleverancier.nl. Duurzameleverancier.nl is een breed collectief met duizenden aangesloten bedrijven en overheidsinstellingen die het milieu een warm hart toedragen.

Binnen dat initiatief gaat onze belangstelling uiteraard uit naar bedrijven en instanties met een meer specifieke belangstelling voor asfalttoepassingen, bijvoorbeeld. Opdrachtgevers, asfaltproducenten, ingenieursbureaus en aannemers hebben zich verenigd in het collectief Asfaltwinkel.nl.

We zijn nog niet aangesloten, we onderzoeken de mogelijkheden en de voorwaarden van deze community nog, maar de kans is groot dat we er op korte termijn onderdeel uit van gaan maken.

Contact?
Binnen onze organisatie is André van Wijk de CO2 coördinator. Hij verstrekt geïnteresseerden graag nadere informatie over de CO-2 reducerende maatregelen die binnen de Meijerink organisatie worden genomen. Laat het weten als u daarover wilt worden ingelicht: andre@meijerinkbv.nl

André van Wijk staat ook open voor ideeën, suggesties en adviezen ten aanzien van de CO2-reductie.van andere partijen en instellingen.

CO-2 reductie is een maatschappelijk belang dat wordt gedragen door tal van partijen die hun verantwoordelijkheid nemen. Dat doen onze opdrachtgevers, dat doen wij. Samenwerkend aan de weg van de duurzaamheid komen we verder, bereiken we meer. Minder CO-2 uitstoot bijvoorbeeld.

Meijerink op de CO2 Prestatieladder 
In de loop van februari 2014 zijn we gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder, nu op niveau 3. We kunnen trots zijn op het behaalde resultaat, omdat het een behoorlijk karwei is geweest om alles ordentelijk op papier te krijgen en aan alle eisen van de daadwerkelijke certificering te voldoen. En nu? Lees verder

Meijerink goes international…. 
Al hebben we ruim voldoende werk in eigen land, als je de eervolle vraag krijgt of je in de omgeving van de Slowaakse hoofdstad Bratislava een klus wilt klaren en er zijn genoeg medewerkers die dat avontuur aan willen gaan… dan ga je op die uitdaging in. Lees verder


Skeelerbaan open/video.
Het Nijkerkse sportcomplex waar we pas geleden onder meer een skeelerbaan aanlegden is feestelijk in gebruik genomen. Klik hier voor de video van de opening of bekijk de video van de blije gebruikers.

        Meijerink doet 't

       

 
Meijerink doet 't
J. Meijerink BV - Gezichtslaan 276 - 3723 MA Bilthoven - Tel. 030-2284755 -