Amersfoort en de kunst van het wegenonderhoud*

Het onderhoud aan wegen in binnenstedelijke gebieden wordt door inwoners daarvan gezien als een noodzakelijk kwaad. Het moet gebeuren, maar niemand wil er last van hebben.
Dat is in Amersfoort al niet anders, maar juist in Amersfoort is de situatie nog veel gecompliceerder dan in de meeste andere plaatsen. De stad wordt doorkruist door 2 autowegen, kent verschillende waterwegen en het is daarnaast ook nog een belangrijk spoorwegknooppunt waar 4 spoorlijnen tezamen komen.
Wegen zijn de bloedsomloop van de stad en die moet zo weinig mogelijk worden verstoord. Het treinverkeer mag al helemaal niet worden gehinderd door wegenonderhoud en waterwegen kunnen moeilijk worden afgesloten of omgelegd. Daarom is bijna elk onderhoud aan wegen in Amersfoort een logistieke puzzel.

In 2017 gunde de gemeente Amersfoort het onderhoudswerk aan asfalt en andere wegen aan Meijerink Wegenbouw en voor 2018 zijn we ook de aangewezen partner voor onderhoud en reparatie van het wegenstelsel. Met name – maar niet alleen – asfalt.
In slechts enkele weken in het najaar moet er karrenvracht aan werken worden uitgevoerd. In een hoog tempo, nauwkeurig gepland en graag zonder dat iemand of iets er last van heeft. Ook de buurgemeenten niet die niet graag zien dat automobilisten via hun wegennet worden omgeleid…

Natuurlijk is het een onmogelijke overgave om overlast te vermijden. Maar dankzij zorgvuldige planning, nachtelijke arbeid en de inzet van verkeersleiders en mobiele stoplichten heeft het verkeer minimale hinder ondervonden van onze werkzaamheden.

Een paar voorbeelden:

Bedrijventerrein Isselt
In de herfst (’18) zijn drie belangrijke verbindingswegen van het bedrijventerrein De Isselt onderhanden genomen. Trottoirbanden stellen, straatkolken en riool vernieuwen van Neonweg, Argonweg en Uraniumweg. Daarnaast van alle straten het plaveisel vervangen, deels klinkers, veel asfalt. Omdat er aan alle drie wegen bedrijven zijn gevestigd, zijn veel opritten vernieuwd. In alle opzichten is de bereikbaarheid van alle aan deze straten gevestigde ondernemingen zoveel mogelijk gehandhaafd en de verkeershinder in alle opzichten zoveel mogelijk vermeden.
Dat vergde een bijzonder nauwkeurige planning en alle werkzaamheden zijn daarom ook gefaseerd uitgevoerd. Waar nodig en mogelijk in de weekeinden en in de avond en nacht. Door de week en deels in het weekeinde werken aan de banden en straatkolken. In het weekeinde en vooral in de avond en nacht het frezen van het bestaande asfalt en nieuwe asfaltlagen aanbrengen. De straatwerkzaamheden aan Argonweg en Neonweg konden alleen overdag worden uitgevoerd. Daarvoor is de week van de herfstvakantie (week 42) uitgetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

Verbindingsweg
De Sara Burgerhartsingel is een belangrijke verbindingsweg in Amersfoort Noord. De weg verbindt de wijken Schothorst Noord en Zuid met elkaar, maakt onderdeel uit van een bustraject en mondt uit bij station Schothorst. Kortom: een druk bereden weg en een belangrijke verkeersader bovendien. We hebben het stuk tussen Batostraat en Zielhorsterweg in week 42 onderhanden genomen. Soms met twee asfaltsets tegelijkertijd, om de duur van de ontsluiting tot een minimum te beperken. In een heel kort tijdsbestek is in totaal zo’n 200 ton asfalt aangebracht!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doorgaande wegen en andere verkeersaders
De Nijkerkerstraat, de Birkstraat en de Kattenbroekerweg zijn stuk voor stuk belangrijke verbindingswegen binnen Amersfoort. Het zijn belangrijke verkeersaders omdat ze verschillende wijken onderling verbinden of omdat ze de functie van uitvalsweg naar het buitengebied vervullen. In totaal is in dit en de andere trajecten in Amersfoort in totaal 30.000 strekkende meters asfaltoppervlak van de genoemde wegen gefreesd en vervolgens voorzien van een nieuwe laag asfalt.
Al die werkzaamheden zijn in de avonduren en in de nacht uitgevoerd, zodat verkeer en omwonenden zo weinig mogelijk hinder van de wegrenovatie hebben ondervonden. Enige geluidsoverlast uitgezonderd natuurlijk. Daarnaast zorgde de herfstvakantie voor minder verkeersdrukte in de periode van de renovatie.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotonde 6, Vathorst
Rond een groot gedeelte van Vathorst is een ringweg aangelegd met weinig stoplichten en des te meer rotondes. Rotonde nr. 6 is een van de drukste en – vooral dat – een van de minst veilige. De rotonde geeft aan de noordzijde toegang het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis en ook het gezondheidscentrum Arcanum met tal van praktijken.
De zuidzijde van de rotonde geeft verbinding met een aantal scholen, waaronder basisschool De Marke met 850 leerlingen en de kleinere scholen De Vuurvogel en De Gondelier.
Het zal duidelijk zijn: op deze rotonde ontstaan geregeld verkeersopstoppingen tijdens de spitsuren en het aantal bijna aanrijdingen en daadwerkelijke ongelukken noopte de gemeente om een nieuw verkeersplan op te zetten.
Het oorspronkelijke plan was het kruispunt van stoplichten te voorzien, maar dat zou de verkeersproblemen eerder hebben verergerd dan opgelost. Daarop is besloten de rotonde ingrijpend te verbouwen. In opdracht van de gemeente hebben we de fietspaden aangepast, de opstelplaatsen voor de fietsers veranderd en de rotonde en fietspaden van nieuw asfalt voorzien. Als het goed is moet de veiligheid van de fietsers daarmee sterk zijn verbeterd, terwijl het snelverkeer meer mogelijkheden krijgt om door te stromen.

*Titel ontleend aan het boek van Robert Pirsig: Zen en de kunst van het motoronderhoud, niet voor niets een roadnovel.