Bilderdijklaan Soest

Aanleiding was de nieuwbouw van inbreidingslocatie Wolkershof, waarvan de complete infrastructuur ook door Meijerink is aangelegd. Tot en met de groen- en speelvoorzieningen.
Wolkershof grenst enerzijds aan de Staringlaan en aan de andere kant aan de Bilderdijklaan.
Van die laatste laan is in het kader van het totaalproject 86 meter van de bestaande betonriolering vervangen door moderne pvc-buizen en ook zijn alle huisaansluitingen en de kolken vernieuwd.

Op het Wolkershof zelf zijn nieuwe hemelwaterafvoeren aangelegd. Dee staan in verbinding met infiltratiekratten die het water langzaam in de grond laten zakken. Regenwater dat niet op die manier kan worden verwerkt, wordt afgevoerd naar een speciaal daarvoor aangelegd wadi.