Bestratingen

Bestrating heet ook wel plaveisel en dat woord is weer afgeleid van het werkwoord plaveien.
Geleerden denken dat het werkwoord is afgeleid van ‘pleisteren’. Pleisteren: bedekken, glad maken, beschermen. Ons bevalt die term wel, want we leggen graag een stijlvol stukje plaveisel neer. In elk denkbaar verband (patroon).
Natuursteen, keramische klinker of betonklinker, trottoirtegel of betonplaat: onze ervaren vakmensen zijn zowel in staat om (veel) meters te maken of juist ware kunststukjes te realiseren, afhankelijk van de aard van het project en de wensen van de opdrachtgever.
Natuurlijk maken we waar en wanneer dat mogelijk is gebruik van ons eigen veelzijdige machinepark om het werk te verlichten of te versnellen. Ook op dit gebied heeft de mechanisatie grote vooruitgang geboekt, wat de productiviteit doet toenemen.
We werken voor de particuliere (tuinen), de zakelijke (vloeren, parkeerterreinen) markt en natuurlijk vaak voor opdrachtgevers uit de (semi)overheid.

Alle werkzaamheden die aan het feitelijke bestraten vooraf gaan, kunnen ook door Meijerink worden uitgevoerd. We hebben zowel de kennis als het materieel daarvoor in eigen huis. Dus kunt u op Meijerink rekenen voor het egaliseren, de zandsuppletie en de levering van de materialen. Drainage of hemelwaterafvoer? Dat grondwerk heeft voor ons evenmin geheimen. Zie rioleringen.

Moet de bestrating worden gecombineerd met asfalteerwerk? Uiteraard geen probleem, Meijerink doet ‘t. Allemaal. Offerte aanvragen? Klik hier.

Actueel
Wolkershof Soest