Bouwrijp maken

Meijerink is een echte specialist in het bouwrijp maken: juist op dit terrein kunnen we al onze expertise en ervaring kwijt. Daarnaast komt onze grote variatie aan materieel bij dit werk het best tot zijn recht. We kunnen van grootschalig en massaal, vele m2’s maken, tot heel precies gedetailleerd werken op de cm2.

We kunnen bomen rooien en opstallen slopen, we kunnen graven en egaliseren. We kunnen afval scheiden en grond aan- of juist afvoeren met eigen vrachtwagens, shovels, trekkers en/of graafmachines van steeds de juiste maatvoering en capaciteit.

Met passie en precisie verzetten we bergen werk en grond. Met goed op elkaar ingespeelde teams die we inzetten voor grote en kleine opdrachtgevers uit het bedrijfsleven, overheid en instellingen.

Gedegen, veilig, efficiënt: bouwrijp maken is een van onze kernactiviteiten. Ook in dit opzicht geldt: Meijerink doet ‘t. En goed!