Rioleringen

Afvalwatermanagement is bij ons in vertrouwde handen. We leggen nieuwe rioleringssystemen aan en onderhouden bestaande stelsels. Door een uitgekiend en veelzijdig machinepark en een brede ervaring kunnen we ook meer gecompliceerde projecten tot een goed einde brengen. Zelfs als er bijvoorbeeld bouwkundige voorzieningen moeten worden getroffen om te voorkomen dat de aanleg schade aan de omgeving veroorzaakt.

Van het graven en aanleggen van een drainagesysteem met een of meer afvoerputjes voor een particuliere tuin of -bestrating tot en met het installeren van een bergbezinkleiding met spoelleiding voor een regionale of nationale overheid: we bevinden ons op vertrouwd terrein. Infiltratierioleringen die het water niet alleen opvangen, maar het ook middels geperforeerde leidingen weer verdelen over het grondgebied, al dan niet aangevuld met bufferstations: we zijn er vertrouwd mee.

Allround, met oog voor het detail en inventief in de uitvering daarvan, zullen we het werk altijd met grote voortvarendheid en zorgvuldigheid zodanig aanpakken dat de overlast voor het verkeer tot een minimum beperkt blijft. En de kosten ook. Zodra de rioleringswerkzaamheden zijn afgerond, brengen onze stratenmakers en/of asfalteerders de bouwplaats weer keurig op orde. De puntjes op de i? Meijerink doet ‘t.