Op goede gronden

Meijerink wordt niet alleen door opdrachtgevers uit de overheid geselecteerd voor de uitvoering van werken die met grote zorgvuldigheid dienen te worden voorbereid en uitgevoerd, mede op grond van milieuaspecten en/of arbo veiligheid.

Infratechniek kent veel milieuaspecten, heel veel zelfs. Asfalt bijvoorbeeld staat hier en daar in een kwade reuk, maar minder rolweerstand voor autobanden levert een positieve bijdrage op, hergebruik van asfalt ook, terwijl onze specialiteit van asfaltreparatie grote voordelen biedt. Het is maar één voorbeeld uit vele.

Alle wegbereiders van Meijerink Wegenbouw werken behalve aan infrastructuur ook aan milieubehoud. In tal van opzichten. Daar leggen we graag rekenschap over af. Binnenkort meer daarover op deze plaats.

Milieuaspecten zijn herkenbaar dit logo:

Recente projecten: