Appartementen met zorg in Blaricum

Pal tegenover het (nu nog bestaande) Blaricumse ziekenhuis Ter Gooi ontwikkelt aannemer Ter Steege Bouwvastgoed uit Apeldoorn een nieuwbouwcomplex van 28 appartementen, bedoeld voor 75+ers met zorgbehoefte.

Op het bouwterrein van ruim 1.5 ha stond oorspronkelijk een vervallen villa. De restanten daarvan, een keldercomplex en funderingen, samen ongeveer 600 m2 zijn vakkundig gesloopt. Milieuaspecten: asbest, vervuilde grond en olietank, alle volgens de daarvoor geldende normen gesaneerd. Totaal ontgraven voor de bouwput: 1200 m3, grondverbetering uitgevoerd: 1100 m3.

 

Voor de op het terrein gevestigde vleermuispopulatie is een nieuwe huisvesting aangelegd, een vleermuiskelder die aan al hun voorwaarden voldoet.

Voor de rest wordt bij de vernieuwing van het terrein zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de al aanwezige materialen. Het afgegraven zand wordt benut voor het aanvullen van de bouwput en de aanleg van de verhardingen. Voor dat laatste wordt ook gebruik gemaakt van het puin dat van de sloop afkomstig is.

De toekomstige bestrating wordt zodanig aangelegd dat water zo snel mogelijk in de bodem terecht komt, waar infiltratiebakken de opslag en afgifte van water gaan reguleren. Voor de tijdelijke opslag van overvloedige neerslag wordt een wadi aangelegd. Het uitgangspunt is dat het hele terrein zelfvoorzienend moet kunnen zijn op het gebied van bewatering.

Natuurlijk wordt het regenwater strikt gescheiden van het rioolwater, maar ook wordt de aanwezige beplanting gespaard, zodat die een rol kan vervullen in de toekomstige tuin om het complex. Langs die groenstrook komt in een later stadium een wandelpad van natuurlijke halfverhardingsmaterialen.

Inmiddels is de afgegraven grond terplekke opgeslagen, zijn er puinbanen aangelegd voor het bouwverkeer en ook is de bouwput uitgegraven, inclusief de verdiepte funderingsstroken. Het terrein is bouwrijp gemaakt zodat de bouwkundige aannemer aan de slag kan. Zodra de eindfase van de bouw in het zicht komt, komen wij in actie om de parkeerhavens, de verhardingen en de tuin vorm te geven.