Meijerink op de CO2 Prestatieladder 

Meijerink op de CO2 Prestatieladder

In de loop van februari 2014 zijn we gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder, nu op niveau 3. We kunnen trots zijn op het behaalde resultaat, omdat het een behoorlijk karwei is geweest om alles ordentelijk op papier te krijgen en aan alle eisen van de daadwerkelijke certificering te voldoen. En nu?

We gaan gewoon verder op de ingeslagen weg. We gaan verder met de CO2 reductie, waarbij we gebruik zullen maken van alle nieuwe kansen en ook van nieuwe inzichten die zich voor zullen doen. Dat deden we al, maar met de steun van de certificering wordt het meer planmatig en voor iedereen inzichtelijk gemaakt.

Maatregelen die we al hebben genomen, het plaatsen van zonnepanelen, het gebruik van Traxx diesel, worden gecombineerd met nieuwe, nog te ondernemen acties.  Bij de aanschaf van nieuwe machines wordt een lage CO2 uitstoot in de overwegingen meegenomen. Ook ons wagenpark wordt steeds groener: auto’s met A-label en de eerste hybride auto is al in gebruik. Met deze maatregelen hopen we elk jaar opnieuw een milieuwinst te bereiken. Daarnaast volgen  we de ontwikkelingen op technologisch vlak op de voet en zijn we alert op mogelijkheden nieuwe technieken in te zetten om het milieu nog verder te ontzien.

Uiteraard brengen we u op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn te melden. Ook als het er om gaat de CO2 uitstoot te reduceren: Meijerink doet ‘t.

certificaatMeer lezen?
Meijerink CO2 Communicatieplan
Meijerink Energiemanagementactieplan
Meijerink Enertiebeoordelingsverslag 2016
Periodieke rapportage 2017
Jaarbeoordeling CO2 2017
Jaarplan CO2 2018
Periodieke rapportage 2018

Contact?
Binnen onze organisatie is André van Wijk de CO2 coördinator. Hij verstrekt geïnteresseerden graag nadere informatie over de CO-2 reducerende maatregelen die binnen de Meijerink organisatie worden genomen. Laat het weten als u daarover wilt worden ingelicht: andre@meijerinkbv.nl

André van Wijk staat ook open voor ideeën, suggesties en adviezen ten aanzien van de CO2-reductie.van andere partijen en instellingen.CO-2 reductie is een maatschappelijk belang dat wordt gedragen door tal van partijen die hun verantwoordelijkheid nemen. Dat doen onze opdrachtgevers, dat doen wij. Samenwerkend aan de weg van de duurzaamheid komen we verder, bereiken we meer. Minder CO-2 uitstoot bijvoorbeeld.