Meijerink: voor al uw ecologische verhuizingen.

Iedereen die wel eens een mierenhoop nauwkeurig heeft bekeken weet hoe nijver mieren zijn. Ze zijn in staat grote arbeidsprestaties te leveren. Een ander aspect: ze verdedigen hun nest met hand en tand, daar hebben ze speciaal strijders voor opgeleid, vechtmieren.

De Stichting Reinaerde (zorginstelling) had op een locatie in Den Dolder last van grote bosmieren. Wij kregen de eervolle opdracht het complete nest… te verhuizen. De steenkoude maartmaand van 2013 heeft ook goede kanten: op 22 maart vroor het nog licht, waardoor de bosmieren zich in hun nest schuilhielden.

In de vroege ochtend zijn we gestart met het graven van een kuil op een andere, meer geschikte locatie. Daarnaast is het nest uitgegraven, voorzichtig en zorgvuldig. Het bleek enkele grote boomstronken te bevatten. Waarschijnlijk hebben de mieren hierin overwinterd en waren ze nog niet in staat om zich actief te verdedigen tegen de gedwongen verhuizing. Met kruiwagens is het nest in gedeelten overgebracht naar de nieuwe locatie die eerst zorgvuldig met dennentakken was geïsoleerd.

De boomstronken zijn – met bewoners en al – in de kuil geplaatst en daarna afgedekt met dennennaalden, naar goed mierengebruik. Om de gevolgen van de verhuizing nog extra te verzachten zijn er rondom de nieuwe locatie suikerkorrels gestrooid, 2 kilo! Als dat geen pleister op de wonde is.

Toch zal het voor de mieren wel even wennen zijn, want ze hebben een goed richtingsgevoel en weten waar ze zich bevinden. Aan de andere kant: waar vindt je ooit nog een locatie met zoveel zoete verleiding?

Na het afwerken van de mierenhoop hebben we de voormalige vestigingsplaats afgewerkt en in natuurlijke staat hersteld. Er was nog tijd over om een nieuwe broeihoop voor ringslangen aan te leggen. Met nieuw organisch materiaal, paardenmest en houtsnippers. De slangenberg’ is vervolgens aangevuld met materiaal van de voormalige broeihoop, die vervolgens voor de rest is afgegraven.

We hebben al deze activiteiten ondernomen onder begeleiding van de natuurkenners van het gespecialiseerde bureau Van den Bijtel Ecologisch onderzoek.

Klik hier voor het volledige verslag van dat bureau, rijkelijk geïllustreerd met foto’s.