Planmatige aanpak van asfaltschade

schade1 Schade ontstaat

Een asfaltoppervlak heeft schade opgelopen. Door een ernstig ongeluk, onderspoeling, vorst, inwerking van pekel, ouderdom van het materiaal.

 

 

opname2/3 Opname/Herstelplan

De schade wordt opgenomen, door de opdrachtgever of door ons. (Zie ook: Alpa voor de nieuwste methode). Op grond van de wensen van de opdrachtgever wordt daarna een herstelplan opgesteld. Met bijbehorende calculatie en tijdsplanning. Voor reparaties geldt in de meeste gevallen: spoed is goed. Uitstel zal de schade doen groeien en de kosten van reparatie laten stijgen. Daarom hebben we geïnvesteerd in de nieuwste technieken om de schade zo snel, overzichtelijk en compleet in beeld te kunnen brengen. Tijd- en kostenbesparend.

slopen4 Verwijderen

Fase 1 van het herstelplan: eerst ruimte maken voor herstel. Het aangetaste asfalt wordt verwijderd door te zagen/boren of te frezen.

 

 

frezenA Zagen

Meijerink beschikt over eigen zaagapparatuur. Daardoor kunnen we eerder beginnen en sneller constructief aan de slag, want we zijn niet afhankelijk van onderaannemers. Alleen als er vele tientallen strekkende meters asfalt moet worden gezaagd, doen we beroep op gespecialiseerde derden.

 

zagenB Frezen

Dit is gespecialiseerd vakwerk dat altijd door onderaannemers wordt gedaan. Omdat tegenwoordig de aanloopkosten daarvan gering zijn, is deze techniek nu ook voor kleine schades haalbaar. Dat was eerder niet het geval.

 

5 Herstel

Afhankelijk van de grootte van de schade onderscheiden we drie verschillende methoden van aanpak:

herstel-handmatigA Handmatig

Handmatig repareren. Ouderwets vakmanschap, niks mis mee. Simpel, voordelig, kleinschalig, snel en (natuurlijk) netjes. Is er sprake van scheurvorming, dan schakelen we de onze gespecialiseerde voegvulploeg in. Met de ‘hotdog’ blazen we de scheur onder hoge druk en dito temperatuur schoon, waarna de ontstane ruimte met speciale voegbitumen wordt gevuld om daarna met leislag te worden afgestrooid.

 

hotboxB De hotbox

Reparatie met onze eigen unieke Hotbox. Snel en adequaat, een Meijerink specialisme bij uitstek. Zeer gunstige prijs-kwaliteitverhouding bij middelgrote schades.

 

asfaltmachineC Inzet van asfalteermachines

Meijerink beschikt over verschillende formaten asfalteermachines. Het is tekenend voor onze veelzijdigheid dat we voor elk werk optimaal geëigend materieel hebben. Ook voor asfaltreparatie.

 

walsenD Walsen

Omdat Meijerink over een variatie aan walsen beschikt kunnen we voor elk project de gewenste ma(a)t(en) inzetten. Ons machinepark kent zowel statische als trilwalsen en sinds kort ook een oscillerende wals die bij uitstek is geschikt voor reparatiewerk in bijvoorbeeld een stedelijke omgeving of ander kwetsbaar gebied.

De breedte van het machinepark heeft als resultaat: meer efficiëntie, tijdwinst met kostenbesparing als gevolg.

oppervlakte6 Oppervlakbehandeling

Asfaltreparaties kunnen nooit helemaal onzichtbaar worden uitgevoerd: er ontstaat bijvoorbeeld kleurverschil. Is die zichtbaarheid een bezwaar, dan kan de opdrachtgever kiezen voor een extra oppervlakbehandeling. Dan wordt het gerepareerde asfalt afgedekt door een slijtlaag van bitumen die wordt afgestrooid met steenslag. Daarmee wordt de levensduur van het asfalt aanzienlijk verlengd en het aanzicht verbeterd. Deze afwerkingmethode is niet geschikt voor wringend verkeer en dus niet toepasbaar op parkeerplaatsen.

Preventieve oppervlakbehandeling

De hiervoor beschreven oppervlakbehandeling kan ook preventief worden toegepast. Asfaltwegen en/of –paden in minder goede staat, worden weer z.g.a.n. na het opbrengen van een extra slijtlaag die kleine scheuren e.d. afdekt en die verder verval tegengaat. Dit is specialistisch vakwerk dat in korte tijd gerealiseerd kan worden en de levensduur van het oppervlak sterk verlengt.

Deze methode kan slechts een beperkt deel van het jaar worden toegepast: van medio april tot medio september. Alleen in de warmste maanden van het jaar dus.

kleurenKleuren en belijnen

We verwerken zwart asfalt, maar het kan ook groen, rood, geel of blauw gekleurd zijn. Zo kunnen we door verschillende kleuren te gebruiken, oversteekplaatsen, fietspaden en dergelijke duidelijk markeren. Ook voor speel- en sportterreinen kan een kleurencombinatie uitermate functioneel zijn. Voor belijningen en andere wegenverf activiteiten schakelen we gespecialiseerde onderaannemers in.

 

belijnenKlein of groot….

Gespecialiseerd vakmanschap, korte lijnen, lage overhead, een zeer gevarieerd machinepark dat voorziet in zowel lichtgewicht als in zwaargewicht materieel: de combinatie is onverslaanbaar als het er op aankomt om alert en met de juiste inzet van middelen en mensen een spoedreparatie uit te voeren.

 

Offerte asfaltreparatie aanvragen?

Offerte aanvragen