Privacystatement

Doeleinden verwerking
Meijerink Wegenbouw BV verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: contact leggen voor info dan wel offerte.

Wettelijke grondslag verwerking
Meijerink Wegenbouw BV verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene
Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Meijerink Wegenbouw BV.

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens
Dit betreft/betreffen geen openbare bron(nen).

Ontvangers persoonsgegevens
Meijerink Wegenbouw BV zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door Meijerink Wegenbouw BV worden bewaard voor een duur van 7 jaar.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Meijerink Wegenbouw BV te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Meijerink Wegenbouw BV verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Meijerink Wegenbouw BV doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door een mail te sturen naar info@meijerinkbv.nl. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Meijerink Wegenbouw BV
Gezichtslaan 276
3723 MA  BILTHOVEN
info@meijerinkbv.nl
030-2284755

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Meijerink Wegenbouw BV, neem dan contact op met Meijerink Wegenbouw BV via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Cookiestatement