Reconstructie Dr. Letteplein Bilthoven

Het Dr.Letteplein is een belangrijk kruispunt op de grens van Bilthoven en de Bilt.

Het verbindt de Groenekanseweg, de Hessenweg en de Eerste Brandenburgerweg met elkaar.

In opdracht van de gemeente De Bilt hebben we het wat gedateerd geraakte plein vernieuwd en aangepast aan de huidige normen van veilig verkeer en goede doorstroming.

Er zijn vrije fietspaden aangelegd in een afwijkende kleur van het overige asfalt, de trottoirs zijn verbreed en het aantal parkeerplaatsen is vergroot. Daarnaast kregen de verkeerslichten een ‘update’ en ook zijn er bomen verwijderd en nieuwe geplant.

Een in het oog lopend aspect was de verplaatsing van de gemetselde Dr. Lettebank, gewijd aan de naamgever* van het plein.

Deze monumentale bank werd van zijn plaats getakeld en naar een nieuwe locatie gebracht en daar opnieuw geïnstalleerd.

Buurtbewoners maakten er een video opname van:

Het verkeersplein onderging een grote, verkeerstechnisch noodzakelijke metamorfose. De historische zitbank is gebleven als een verwijzing naar het verleden van dit verkeersknooppunt.

* Dr. Lette was in de eerste helft van de vorige eeuw een uiterst populaire huisarts in Bilthoven.