Referenties

We kunnen terecht trots zijn op een indrukwekkende kring van vaste relaties die ons steeds weer weten te vinden. Voor routinewerken, maar net zo vaak voor soms heel uitdagende projecten.
Onze vaste opdrachtgevers weten op welke partijen en instanties we doelen, maar voor wie daar minder mee vertrouwd is: vraag een voor u relevante lijst met referenties op als u daarin geïnteresseerd bent.

Relevant wil in dit geval zeggen dat we u referenties geven van opdrachtgevers die in een vergelijkbare positie verkeren als u: een vertegenwoordiger van de overheid krijgt referenties van andere overheden. Voor bedrijven stellen we een lijst op met werken die we voor andere ondernemingen hebben uitgevoerd en voor instellingen geldt hetzelfde, net als voor particulieren.

Dus: vertel ons waar uw interesse naar uitgaat en wij maken een voor u passende lijst met referenties. Ook in dat opzicht leveren we graag maatwerk.

Een voorbeeld van dat maatwerk: Wolkershof in Soest.
Een inbreidingslocatie met 23 woningen op een voormalig volleybalterrein dat door alle kanten is ingeklemd door bebouwing en straten.
Het zijn smalle eenrichtingsverkeerstraten die toch bereikbaar moeten blijven voor hulpdiensten, nutsbedrijven en andere. We leggen een speelterrein aan, graven een wadi, bestraten 2000 m2 met hardgebakken keramische klinkers en 500 m2 trottoir. We vervangen een groot deel van de betonnen riolering van de Bilderdijklaan door modern pvc en verzorgen aan het Wolkershof ook de beplanting met bomen, struiken en gras.
Een in alle opzichten complex project dat een nauwkeurige planning en veelzijdig vakmanschap vereist.
Voor foto’s en nadere beschrijving, kijk op Wolkershof.