Slopen van opstallen

Meijerink is geen gespecialiseerd sloopbedrijf, maar op grond van onze kennis, ervaring en materieel kunnen we het slopen van opstallen gemakkelijk inplannen en realiseren. Dat is vooral het geval als het slopen een onderdeel is van projecten op het gebied van de cultuurtechniek of bouwrijp maken.

Door zorgvuldig te slopen en de materialen goed te scheiden, kunnen we de afvoerkosten tot een aanvaardbaar minimum beperken. Slopen is dus weliswaar geen kernactiviteit van Meijerink, maar een nevenactiviteit die we graag inzetten als daar voor de opdrachtgever tijd- of andere winst mee valt te behalen. Ook in dat opzicht zijn we allround: opdrachtgevers kunnen voor het complete traject bij ons terecht, van slopen via bouwrijp maken tot en met de complete aanleg van wegenbouw en cultuurprojecten.

Een schuurtje slopen en afvoeren, op die plek een geasfalteerde parkeerplaats aanleggen die met een klinkerweg is verbonden met de grote weg: zo’n project is een kolfje naar onze hand, vooral als er ook nog een afwatering moet worden verlegd, een aantal bomen gerooid en een riolering aangelegd. Dan zijn we in ons element. Zo zijn we historisch gegroeid en het is tegelijkertijd ook onze toekomst: zorgvuldige veelzijdigheid is onze kracht.

Actueel
Sloop van gebouw met veel historie