Asfalteren

Asfalteren is een kernactiviteit van Meijerink. We beschikken over drie asfaltsets, in drie verschillende formaten. Met ons machinepark en onze goed op elkaar ingespeelde teams zijn we een flexibele en zeer veelzijdige speler op de markt.

Onze asfaltsets kunnen worden aangepast voor extra breed asfalteren, maar met twee sets tegelijk die warm-in-warm asfalteren kunnen we een nog grotere breedte aan. Onze kleinste asfaltmachine heeft heel weinig manoeuvreerruimte nodig. Ideaal voor smalle en/of bochtige fietspaden tussen bomen of struiken door.

Voor klein asfaltwerk en voor reparaties hebben we onze unieke Hotbox-installatie. Scheuren repareren we door middel van voegvulling, waarbij gebruik wordt gemaakt van een ‘hotdog’ om de scheur schoon te blazen en gereed te maken voor het vullen.

Een uitgekiende serie walsen in verschillende formaten kan worden ingezet om het asfalt te verdichten.
Meijerink is er de organisatie niet naar om megaprojecten te realiseren, maar voor kleinere en middelgrote werken zijn we geknipt.
Geen probleem als dat werk moet worden uitgevoerd in rood, groen, geel of blauw asfalt.
Zuurbestendig asfalt voor loodsen of kuilgrassilo’s is een specialiteit die we onder meer toepassen voor agrarische bedrijven.

Asfaltvloeren in loodsen of fabrieken aanbrengen, vervangen of repareren? Geen probleem, Meijerink doet ‘t.

We opereren als hoofd- of als onderaannemer; altijd professioneel en coöperatief van instelling.