Wolkershof Soest: veelzijdig vakmanschap

Een inbreidingslocatie in Soest geeft ons in de winter en het voorjaar van 2017 alle gelegenheid alle aspecten van wegenbouwvakmanschap de ruimte te geven.
Op een voormalig volleybalterrein, een betrekkelijk klein gebied, ingeklemd door omliggende straten, wordt een nieuwbouwplan van 23 starters woningen gerealiseerd rond een speelterrein en parkeervoorzieningen.
Het is een complex plan, onder meer vanwege de dichte bebouwing van de omgeving. De uitvoering werd vertraagd door de vondst van tal van voorwerpen uit het middensteen tijdperk. Deze plek is dus al duizenden jaren bewoond.
Bij de voorbereiding van de nieuwbouw moet ernstig rekening worden gehouden met de wensen van de huidige buurtbewoners, maar ook de bereikbaarheid van de diverse straten voor hulpdiensten, nutsbedrijven en vuilnisophaaldienst was van belang. In technisch en esthetisch opzicht ligt de lat net zo hoog. Het bouwterrein ligt boven het maaiveld van de aanpalende Staringlaan en dat heeft consequenties voor de waterhuishouding.
Vuil water en hemelwater worden in het nieuwe plan gescheiden. Het hemelwater wordt in infiltratiekratten opgevangen en kan vervolgens in de bodem wegzinken.
Bij overvloedige regenval wordt het overtollige water opgevangen en geleid naar een fraaie wadi die tevens het middelpunt vormt van de speelvoorziening op het middenterrein.
De wadi wordt gevoed vanuit een uitstroombak met terugslagklep. Grote natuursteenkeien fungeren als stapstenen en als esthetisch ornament. De oversteek naar een complex garageboxen wordt geflankeerd door schanskorven.
Alles ademt een speelse allure en dat wordt nog versterkt door het gebruik van gebakken klinkers in verschillende natuurlijke kleuren. Daarmee is 2000 m2 straat gelegd.

Veelzijdig

Behalve grondverzet, hemelwaterafvoer en bestrating, waaronder inbegrepen 500 m2 trottoir van betontegels, viel er nog veel meer te doen.
De aansluiting op het riool van de Bilderdijklaan aanleggen bijvoorbeeld. Van die gelegenheid is meteen gebruik gemaakt om 86 strekkende meters van het betonnen riool te vervangen door de moderne pvc-versie daarvan. Inclusief alle huisaansluitingen.
Na de rioleringswerkzaamheden is de laan opnieuw bestraat, waarbij de oude klinkers zijn hergebruikt.
Het speelse middenterrein van Wolkershof is door ons met graszaad ingezaaid. Daarnaast plantten we 7 bomen en een aantal hagen als groenvoorziening. Ter plekke werden bijzondere speelelementen afgebouwd en geïnstalleerd.
Veelzijdig, uitdagend, speels en milieuvriendelijk; een mooi project, ook letterlijk een plaatje!